Vírivky-Sauny-Bazény - Blog

Aj malým vlastným domácim wellness v rodinnom dome
či byte, alebo len wellness kúpeľňou významne prispievate
k svojmu dlhodobému zdraviu.

Zdravie a wellness je zdravá rovnováha mysle, tela a ducha.

Zdravie a wellness sú viac než len neprítomnosť choroby alebo zdravotného postihnutia,
sú to dynamické procesy zmien, vývoja, rastu a dosiahnutia plného ľudského potenciálu.

Udržanie zdravia a wellness je nevyhnutné pre život na vysokej úrovni vnímania života.
Zdravie a wellness udržiava myseľ a telo prepojené, aby fungovalo tak, že ho nevnímate.

Zdravé telo je zásadné vo fyzickom wellness, kde priamo ovplyvňuje, ako myslíte a cítite.
Zdravý rozum je dôležitejší, pretože myšlienky a emócie majú fyziologický vplyv na zdravie tela.


Wellnes rozlišujeme v siedmych rozmeroch:

fyzické, emočné, sociálne, intelektuálne, pracovné, ekologické a duchovné wellnes.

Každý rozmer je sám o sebe nezávislý a dôležitý, ale všetky sú spolu vzájomne previazané medzi sebou, tak že prejavená nerovnováha v jednom z rozmerov wellness má priamy vplyv na všetky ostatné.

 

Fyzický wellness je stav optimálnych  fyziologických funkcií, bez bolestí, zranení
alebo choroby. Pravidelné cvičenie, správna výživa, zdravý životný štýl a dostatočný spánok
sú základnými kameňmi dobrého fyzického wellness.

Emocionálne wellness nastáva, keď správne chápete svoje pocity a dokážete účinne zvládať stres. Významnou pomocou sú relaxačné techníky, ako je joga a teplé kúpele - hydromasáž vo vírivke alebo parný kúpeľ pomáhajú znížiť stres a podporovať rozvoj emocionálnych zdrojov.

Sociálne wellness pomáha individuálne rozvíjať priateľské vzťahy, ale aj intímne vzťahy
s ostatnými. Sociálna stretnutie všetkého druhu obohacujú život každého človeka.

Duševné - intelektuálne wellness otvára myseľ novým myšlienkam a podporuje účasť na učení, pochádza z pocitu osobnej spokojnosti.

Pracovné wellness  je nemenej dôležitou zložkou celého komplexu. Bezproblémové zvládanie pracovných úloh, celková pohoda na pracovisku len pomáha zvyšovať výkonnosť bez negatívnych vplyvov na zdravie.

Environmentalne - ekologické wellness  rešpektuje krehkú rovnováhu medzi každým človekom a jeho životným prostredím, ale aj životným prostredím vôbec. Prírodné prvky,
ako je teplo, voda, svetlo, zvuk a vzduch od pradávna slúžia na upokojenie ľudského tela, mysle a ducha.

Duchovné wellness je súbor hodnôt, ktoré pomáhajú vytvoriť pocit účelu a významu, duchovné wellness nachádzame prostredníctvom umenia, náboženstva, relaxácie, meditácie a podobne.

 

Moderná lekárska veda postavená na klinickej terapii, zahŕňajúcej inovatívne lieky, chirurgické techniky, cvičebné programy a domáce terapie.

Nové domáce bezpečné a účinné terapie zahŕňajú horúcu vodu vo vani alebo hydromasážnenej vírivke, perličkový kúpeľ a nadštandardné hydro a air masážne vane.

Svoje celkové fyzické, emocionálne a duševné zdravie zlepšíme tým, že sa zameriame na každú dimenziu wellness.

Okrem toho aj tak, že budeme jesť vyváženú stravu, pravidelne cvičiť, spolupracovať
s ostatnými a učiť sa, ako sa vyhýbať stresu.


Nahromadený stres po každodennom zhone je najlepšie vypustiť domácom wellness,
ktoré v malých bytoch výborne zastúpi aj dobre vybavená wellness kúpeľňa.

Bezchlórová dezinfekcia a úprava vody vo vírivkách, swim spa a bazénoch bezchlórovou chémiou je pre naše zdravie oveľa prijateľnejšou
a úspornejšou formou starostlivosti o
vodu.


Momentálne najefektívnejším dezinfekčným prostriedkom na bezchlórovú dezinfekciu vody
v bazénoch, vírivkách, studniach či priemysle alebo poľnohospodárstve sa javí oxid chloričitý
v tekutej forme. Výroba tekutého oxidu chloričitého je patentovo chránená.

Oxid chloričitý pôsobí mimoriadne silno oxidačne, dlhodobo a celoplošne.

Oxidáciou štiepi vo vode amoniak, moč, močovinu a iné amínové zložky na oxid uhličitý,
dusík a vodu. Nebezpečné chloramíny, ktoré vznikajú pri dezinfekcii vody chlórom sú vďaka
dezinfekcii silnou oxidáciou eliminované.

Táto oxidácia je taká silná, že likviduje a deaktivuje všetky baktérie, vírusy, mikroorganizmy
a ich zárodky vrátane Legionella pneumophila, Francisella tularensis atď.

Dôkladne odstraňuje pliesne, riasy, améby a likviduje aktívny biofilm v potrubí,
ktorý je potom vhodnými prostriedkami ľahšie z potrubí odstrániteľný.

Oxid chloričitý má síce vo vzorci chlór, ale ten je len nosičom kyslíka, nijako sa nepodieľa
na dezinfekcii vody.

Ide vyslovene o silný oxidačný proces a teda bezchlórovú dezinfekciu vody.


Po aplikácii sa odparí a z malej časti sa môže zlúčiť so sodíkom, pokiaľ je vo vode a vytvorí
bežnú kuchynskú soľ NaCl.

Vďaka silnej oxidácii odstraňuje vo vode aj fenoly, sulfany, redukuje organické zlúčeniny,
trihalogenmetany a podobne.

Oxiduje kyanidy na kyanáty, dusitany na dusičnany, zlúčeniny síry na sírany- sulfidy
a siričitany. Výrazne napomáha odstraňovaniu kovov z vody - železa, mangánu atď.,
eliminuje tvorbu usadenín vápnika. Účinne pracuje v širokej škále pH od 5 do 9.

Chráni životné prostredie, zdravie, nespôsobuje zápach ale elimunuje ho, dezinfikovaná voda
je čistá,
mikrobiologicky nezávadná, nespôsobuje dráždenie očí, slizníc a pokožky.

Vďaka svojim vlastnostiam, ktoré vám zabezpečia čistú a zdravú vodu všade,
kde ju potrebujete, výrazne šetrí aj vaše peniaze.

Viac o konkrétnych produktoch na bezchlórovú dezinfekciu vody a komplexnú
bezchlórovú starostlivosťo vodu vo vašej vírivke, swim spa či bazéne nájdete
                                     na  www.starostlivostovodu.sk


 

 

Už roky pracujeme na tom aby sme pre vás mali stále lepšie služby,
lepšiu zákaznícku podporu, lepší servis, lepší výber, lepšie produkty,
lepšie záruky, nákup bez rizika ...

Pozrite si teraz 10 najdôležitejších argumentov prečo
sú VIRIVKYSAUNYBAZENY.sk pre vás tá lepšia voľba.

Na trhu je celkom slušná ponuka prostriedkov na čistenie filtrov víriviek, swim spa a bazénov, ale ich účinnosť tu teraz hodnotiť nebudeme.

Chcem Vám predstaviť revolučné prípravky na čistenie filtrov z radu komplexnej starostlivosti o kvalitu vody vo vírivkách, swim spa a bazénoch SpaBalancer.

Povieme si niečo viac o rozdieloch medzi chlórovou a bezchlórovou dezinfekciou a úpravou vody.

Podkategórie