Aj malým vlastným domácim wellness v rodinnom dome
či byte, alebo len wellness kúpeľňou významne prispievate
k svojmu dlhodobému zdraviu.

Zdravie a wellness je zdravá rovnováha mysle, tela a ducha.

Zdravie a wellness sú viac než len neprítomnosť choroby alebo zdravotného postihnutia,
sú to dynamické procesy zmien, vývoja, rastu a dosiahnutia plného ľudského potenciálu.

Udržanie zdravia a wellness je nevyhnutné pre život na vysokej úrovni vnímania života.
Zdravie a wellness udržiava myseľ a telo prepojené, aby fungovalo tak, že ho nevnímate.

Zdravé telo je zásadné vo fyzickom wellness, kde priamo ovplyvňuje, ako myslíte a cítite.
Zdravý rozum je dôležitejší, pretože myšlienky a emócie majú fyziologický vplyv na zdravie tela.


Wellnes rozlišujeme v siedmych rozmeroch:

fyzické, emočné, sociálne, intelektuálne, pracovné, ekologické a duchovné wellnes.

Každý rozmer je sám o sebe nezávislý a dôležitý, ale všetky sú spolu vzájomne previazané medzi sebou, tak že prejavená nerovnováha v jednom z rozmerov wellness má priamy vplyv na všetky ostatné.

 

Fyzický wellness je stav optimálnych  fyziologických funkcií, bez bolestí, zranení
alebo choroby. Pravidelné cvičenie, správna výživa, zdravý životný štýl a dostatočný spánok
sú základnými kameňmi dobrého fyzického wellness.

Emocionálne wellness nastáva, keď správne chápete svoje pocity a dokážete účinne zvládať stres. Významnou pomocou sú relaxačné techníky, ako je joga a teplé kúpele - hydromasáž vo vírivke alebo parný kúpeľ pomáhajú znížiť stres a podporovať rozvoj emocionálnych zdrojov.

Sociálne wellness pomáha individuálne rozvíjať priateľské vzťahy, ale aj intímne vzťahy
s ostatnými. Sociálna stretnutie všetkého druhu obohacujú život každého človeka.

Duševné - intelektuálne wellness otvára myseľ novým myšlienkam a podporuje účasť na učení, pochádza z pocitu osobnej spokojnosti.

Pracovné wellness  je nemenej dôležitou zložkou celého komplexu. Bezproblémové zvládanie pracovných úloh, celková pohoda na pracovisku len pomáha zvyšovať výkonnosť bez negatívnych vplyvov na zdravie.

Environmentalne - ekologické wellness  rešpektuje krehkú rovnováhu medzi každým človekom a jeho životným prostredím, ale aj životným prostredím vôbec. Prírodné prvky,
ako je teplo, voda, svetlo, zvuk a vzduch od pradávna slúžia na upokojenie ľudského tela, mysle a ducha.

Duchovné wellness je súbor hodnôt, ktoré pomáhajú vytvoriť pocit účelu a významu, duchovné wellness nachádzame prostredníctvom umenia, náboženstva, relaxácie, meditácie a podobne.

 

Moderná lekárska veda postavená na klinickej terapii, zahŕňajúcej inovatívne lieky, chirurgické techniky, cvičebné programy a domáce terapie.

Nové domáce bezpečné a účinné terapie zahŕňajú horúcu vodu vo vani alebo hydromasážnenej vírivke, perličkový kúpeľ a nadštandardné hydro a air masážne vane.

Svoje celkové fyzické, emocionálne a duševné zdravie zlepšíme tým, že sa zameriame na každú dimenziu wellness.

Okrem toho aj tak, že budeme jesť vyváženú stravu, pravidelne cvičiť, spolupracovať
s ostatnými a učiť sa, ako sa vyhýbať stresu.


Nahromadený stres po každodennom zhone je najlepšie vypustiť domácom wellness,
ktoré v malých bytoch výborne zastúpi aj dobre vybavená wellness kúpeľňa.