Bezchlórová dezinfekcia a úprava vody vo vírivkách, swim spa a bazénoch bezchlórovou chémiou je pre naše zdravie oveľa prijateľnejšou
a úspornejšou formou starostlivosti o
vodu.


Momentálne najefektívnejším dezinfekčným prostriedkom na bezchlórovú dezinfekciu vody
v bazénoch, vírivkách, studniach či priemysle alebo poľnohospodárstve sa javí oxid chloričitý
v tekutej forme. Výroba tekutého oxidu chloričitého je patentovo chránená.

Oxid chloričitý pôsobí mimoriadne silno oxidačne, dlhodobo a celoplošne.

Oxidáciou štiepi vo vode amoniak, moč, močovinu a iné amínové zložky na oxid uhličitý,
dusík a vodu. Nebezpečné chloramíny, ktoré vznikajú pri dezinfekcii vody chlórom sú vďaka
dezinfekcii silnou oxidáciou eliminované.

Táto oxidácia je taká silná, že likviduje a deaktivuje všetky baktérie, vírusy, mikroorganizmy
a ich zárodky vrátane Legionella pneumophila, Francisella tularensis atď.

Dôkladne odstraňuje pliesne, riasy, améby a likviduje aktívny biofilm v potrubí,
ktorý je potom vhodnými prostriedkami ľahšie z potrubí odstrániteľný.

Oxid chloričitý má síce vo vzorci chlór, ale ten je len nosičom kyslíka, nijako sa nepodieľa
na dezinfekcii vody.

Ide vyslovene o silný oxidačný proces a teda bezchlórovú dezinfekciu vody.


Po aplikácii sa odparí a z malej časti sa môže zlúčiť so sodíkom, pokiaľ je vo vode a vytvorí
bežnú kuchynskú soľ NaCl.

Vďaka silnej oxidácii odstraňuje vo vode aj fenoly, sulfany, redukuje organické zlúčeniny,
trihalogenmetany a podobne.

Oxiduje kyanidy na kyanáty, dusitany na dusičnany, zlúčeniny síry na sírany- sulfidy
a siričitany. Výrazne napomáha odstraňovaniu kovov z vody - železa, mangánu atď.,
eliminuje tvorbu usadenín vápnika. Účinne pracuje v širokej škále pH od 5 do 9.

Chráni životné prostredie, zdravie, nespôsobuje zápach ale elimunuje ho, dezinfikovaná voda
je čistá,
mikrobiologicky nezávadná, nespôsobuje dráždenie očí, slizníc a pokožky.

Vďaka svojim vlastnostiam, ktoré vám zabezpečia čistú a zdravú vodu všade,
kde ju potrebujete, výrazne šetrí aj vaše peniaze.

Viac o konkrétnych produktoch na bezchlórovú dezinfekciu vody a komplexnú
bezchlórovú starostlivosťo vodu vo vašej vírivke, swim spa či bazéne nájdete
                                     na  www.starostlivostovodu.sk