HYDRORIDER

trittisbike053 0Projekt Hydrorider odštartoval v decembri roku 2000 so značkou Trademark Hydrorider a naším hlavným cieľom bolo natrvalo vstúpiť do aquafitness priemyslu produktmi zameranými na kvalitu, dizajn a spoľahlivosť. V súčasnej dobe je Hydrorider uznávaný vo fitness priemysle ako líder s dvoma radmi produktov pre aquafitness. Vodný bicykel a vodný bežecký pás pre profesionálov a pre domáce použite ekonomický vodný bicykel a vodný bežecký pás.

 

Inovovať oblasť aquafitnessu zavádzaním nových produktov a nastaviť trend zvyšovania záujmu o cvičenie vo vode pre ľudí všetkých vekových kategórií. Dať ľuďom vynikajúcu príležitosť udržať sa v dobrej kondícii a mať dobrý zdravotný stav.

Zariadenie Hydrorider je navrhnuté priamo na našom technickom oddelení. Materiál vyberáme v spolupráci s našimi dodávateľmi, ktorí sa aktívne zúčastňujú na fáze plánovania, do ktorého prinášajú svoje konkrétne skúsenosti. Výroba prebieha tímovou prácou s dodávateľmi všetkých častí každého zariadenia. Každý výrobok sa podrobí postupom kontroly kvality a to ako zo strany našich dodávateľov, tak aj zo strany našej spoločnosť v priebehu výrobného procesu.

Zariadenie Hydrorider je testované v prvej fáze priamo v bazéne prostredníctvom našich technikov a v druhej fáze ho testujú ľudia v praxi počas rôznych tréningových programov.

Naši vyškolení tréneri vytvárajú cvičebné programy a inštruktážne lekcie, ktoré sú navrhnuté pre klientov, aby ich podporili a prispeli k úspechu činnosti. Tréning sa neustále vyvíja a každý deň sa tvoria nové programy a trendy ako je jazda na vodnom bicykli, beh vo vode, Hardwork 32 a Aqua 32. To sú niektoré z aquafitness kurzov, ktoré ponúka Hydrorider.
Používanie vodného bicykla a vodného bežeckého pásu prinieslo skvelé výsledky, čo sa týka fyzickej a pohybovej rehabilitácie pri vodnej terapii, pri strate hmotnosti a pre zdravotne postihnutých užívateľov.

Hydrorider vyvinul niekoľko školiacich programov, ktoré ponúkajú veľký výber kurzov a workshopov.
Školiace kurzy sa špecializujú na používanie zariadenia Hydrorider:
• Hydrorider Aquacycling úroveň 1 - prvá úroveň jazdy na vodnom bicykli vo vnútri
• Hydrorider Aquacycling úroveň 2 – druhá úroveň jazdy na vodnom bicykli
• Hydrorider Aquatreadmill Workstation Fase 1 – úvod k používaniu vodného bežeckého pásu Hydrorider
• Hydrorider Aquatreadmill Workstation Fase 2 - pokročilý vzdelávací program k používaniu vodného bežeckého pásu Hydrorider
Hlavná téma programov:
• Hydrorider Hard Work 32 – vodný box s vyše 32 údermi
• Hydrotekkenrider – boj vo vode inšpirovaný rovnomennou videohrou
Poradenstvo a personalizované školiace kurzy
Personalizované školiace programy vzhľadom na používanie zariadení Hydrorider a aquafitness všeobecne, majú za cieľ podporovať fitness centrá, ktoré zavádzajú nové ponuky a trendy s cieľom podporiť vernosť ich klientov a zvýšiť výnosy. Cieľom je priniesť našim klientom vysokú úroveň vzdelania v:
• Optimalizácii programovania a používania zariadení
• Starostlivosti o rôznych typov klientov s cieľom zlepšiť služby a finančné výsledky