Čistá voda vo vírivke alebo ako sa čistí voda vo vírivke?

O starostlivosti o vodu vo vírivke, swim spa alebo bazéne nájdete v tomto blogu veľa článkov a návodov. Tejto problematika sa venujem profesionálne už dlhé roky. Denne mám veľa dopytov, žiadostí o pomoc ako ošetrovať a udržiavať vodu vo vírivkách a bazénoch. V tomto článku sa preto nebudem venovať podrobne prostriedkom na starostlivosť o vodu vo vírivke ani pracovným postupom. Toto všetko už v blogu na tejto stránke nájdete.

Správny postup pre čistú vodu

Čistá voda vo vírivke je snom každého majiteľa vírivky a mala by vydržať minimálne 6 mesiacov,  ale ako sa čistí voda vo vírivke to už mnohých predajcov víriviek nezaujíma.
Veď pri predaji vám povedia, že ich vírivky majú kvalitné filtre, dezinfekciu ozónom, poprípade UV lampou alebo nebodaj salinátorom, tak načo sa starať, ako vy udržíte čistú vodu vo vírivke.

Udržať čistú vodu vo vírivke je pomerne jednoduché, pokiaľ poznáte základné faktory a máte funkčné systémové riešenie prostredníctvom vhodných produktov na starostlivosť o vodu vo vírivke.  Systém SpaBalancer je osvedčený a funkčný, overený množstvom ľudí po celom svete.

My sa však dnes budeme venovať trom základným faktorom, ako udržať čistú a zdravú vodu vo vírivke.

V starostlivosti o vodu vo vírivke musíme rešpektovať a súčasne zladiť tri základné faktory.
1. pH vody
2. Filtrácia a cirkulácia vody
3. Dezinfekcia vody

Pre čistú a zdravú vodu vo vírivke je dôležité, aby tieto tri základné faktory boli pokiaľ možno v každom okamžiku splnené a plynule sa prelínali.

1. pH vody vo vírivke

Ideálne pH vody vo vírivke je 7, samozrejme v tolerancii 6,8 – 7,2 je to v poriadku.
Príliš nízke pH robí vodu mierne korozívnu, čo nie je dobré pre vykurovacie teleso vírivky a ostatné kovové časti, vysoké pH vody vo vírivke spôsobuje rôzne sfarbenia a zakalenia vody od mliečnej, cez hnedú, zelenú a podobne v závislosti od obsahu minerálnych a iných látok vo vode.
Pokiaľ používate na starostlivosť o vodu vo vírivke chlórovú alebo brómovú dezinfekciu alebo dezinfekciu na báze kyslíka je stabilita pHvody o to dôležitejšia, nakoľko pri výkyvoch pH je nutné zvyšovať dávky takejto dezinfekcie, lebo výkyvy pH výrazne znižujú jej účinnosť. S pH veľmi úzko súvisí aj alkalita vody. V našich vodách býva zvyčajne vysoká. Alkalita sa nedá znižovať bežnými prostriedkami na starostlivosť o vodu vo vírivke. Alkalitu môžeme len zvyšovať. K jej zníženiu prichádza postupne odfiltrovávaním minerálnych látok a iných zložiek vody, ktoré sú v každom regióne iné.

2. Filtrácia a cirkulácia vody.

Voda vo vírivke obsahuje okrem viditeľných „vecí“ aj  vodný kal, rôzne množstvá minerálnych látok tvoriacich tzv.vodný kameň, rôznu úroveň mikroorganizmov a iných biologických látok, ktoré nevidíme. To sú mikročastice voľným okom neviditeľné, ktoré musíme z vody odfiltrovať.
Všetky vírivky sú vybavené nejakým filtračným systémom a nejakými filtrami.

S najväčšími problémami, ako udržať čistú a zdravú vodu vo vírivke sa denne stretávam u lacných akrylátových víriek a nafukovacích víriviek.

Obe skupiny majú nedostatočný filtračný systém, nekvalitné filtre filtrujúce zvyčajne od úrovne 60 mikrónov vyššie a minimálnu filtračnú plochu vzhľadom k objemu vody vo vírivke.
V takejto vírivke potom nie je možné udržať trvale čistú vodu. Väčšina týchto mikro častíc, či už sú živé alebo mŕtve neustále prechádzajú filtrami a kolujú vo vírivke, pričom tie živé sa v teplej vode exponenciálne rozmnožujú.

Kvalitné vírivky majú dômyselný filtračný systém, zabezpečujúci filtráciu vody nie len v pravidelných nastavených filtračných cykloch, ale aj po každom použití vírivky, čo je pre čistú vodu vo vírivke mimoriadne dôležité.

Kvalitné vírivky používajú filtre s dostatočnou filtračnou plochou vzhľadom k objemu vody vo vírivke, tiež s maximálnou filtračnou schopnosťou už od 20 mikrónov a veľakrát aj s antibakteriálnou úpravou.

Dlho som hľadal riešenie týchto problémov s filtráciou vody u lacných akrylátových víriviek aj u nafukovacích víriviek. Mnoho ľudí skúšalo pieskovú filtráciu, ale tiež bez výrazného pozitívneho výsledku. Piesková filtrácia je pre vírivky nevhodná, nakoľko okrem slabej filtračnej schopnosti výrazne predražuje prevádzku vírivky.
Pri každom prepláchnutí pieskovej filtrácie strácate značné množstvo teplej vody z vírivky, ktorú treba doplniť a opätovne zohriať. To sú zbytočné náklady na viac
a čistotu vody vo Vašej vírivke to aj tak nevyrieši.

Po dlhom čase  testovania na rôznych vírivkách, swim spa a menších bazénoch sme pred dvoma rokmi priniesli na trh externú mikrofiltráciu, ktorá všetky tieto nedostatky s filtráciou vody odstránila. Filtruje všetko od veľkosti 3mikrónov, v podstate dokážete odfiltrovať takmer všetko aj na pohľad z kryštálovo čistej vody. A čudovali by ste sa, čo všetko v zdanlivo čistej vode ešte je. Naša externá mikrofiltrácia je 7 x účinnejšia, ako tie najlepšie filtre do vírivky, je  minimálne 20 x účinnejšia ako filtračný systém lacných akrylátových víriviek a takmer 140x účiňnejšia ako filtrácia v nafukovacích vírivkách.

Naša externá mikrofiltrácia je veľmi dobrým pomocníkom aj pre majiteľov víriviek s kvalitným filtračným systémom a to hlavne v oblastiach s tvrdou vodou.
Uľahčí vám prácu a ušetrí veľa času aj peňazí.

Je mimoriadne vhodné používať externú mikrofiltráciu v prvých dňoch po napustení
akejkoľvek vírivky, pomôže vám výrazne eliminovať vodný kameň, vodný kal a všetko čo vo vode nemá byť.
Tým mimoriadne šetríte filtre vírivky, nakoľko tvrdá voda ich dokáže častokrát doslova „zabetónovať“.
Externú mikrofiltráciu použite aj vždy keď sa voda vo vírivke akýmkoľvek spôsobom zakalí, ale aj preventívne, uvidíte sami, že vždy nájde nečistoty.
Samozrejme skontrolujte aj pH vody, jej náhla zmena býva zvyčajne príčinou zakalenia rôznej farby. Táto farba často zodpovedá prevažujúcim minerálom vo vode.

Nezabúdajte, že voda má byť len voda, teda H2O, všetko ostatné sa dá odfiltrovať. Netreba za každým „pokazením“ vody túto vymeniť, lepšie aj lacnejšie
je všetko z vody odfiltrovať.
S každou výmenou vody ste vždy na začiatku, preto je dôležité, aby ste dokonalou filtráciou a dezinfekciou pri správnom pH udržali vodu vo vašej vírivke čistú a zdravú aspoň 6 mesiacov. Mám z praxe overené, že to niektorí majitelia víriviek dokážu aj rok,
ale ja odporúčam maximálne 6 mesiacov, nakoľko sa do vírivky predsa len nejaká chémia leje, aj keď bezchlórová.
Filtrácia vo vírivke musí pracovať minimálne 2 x po 4 hodiny každý deň. Taktiež je dôležité, aby boli vždy otvorené všetky trysky, fontánky vodopády a iné otvory vo vírivke, kade môže prúdiť voda lebo stojaca voda sa kazí oveľa rýchlejšie. Pri nafukovacích vírivkách mi skúsenosti z praxe ukazujú, že filtrácia by mala byť v činnosti minimálne 12hodín denne. Čo samozrejme neuškodí ani akrylátovým vírivkám, obzvlášť tým lacnejším, ktorých filtračný systém býva podhodnotený vzhľadom k veľkosti vírivky a objemu vody v nej.

No nech už máte doma akúkoľvek vírivku, som si absolútne istý, že naša externá mikrofiltrácia a systém SpaBalancer- bezchlórový systém starostlivosti o vodu vo vírivke, vás presvedčí že aj vy môžete mať vo vašej vírivke vždy čistú a zdravú vodu.

3. Dezinfekcia vody

V každej vírivke je potrebné vodu dezinfikovať. Aj keď mnohé reklamy a marketing tvrdia,
že na dezinfekciu vody stačí ozonátor, UV lampa, salinátor alebo iné marketingové „zázračné“ riešenia s honosnými názvami, všetko sú to len drobní pomocníci v starostlivosti o vodu vo vírivke. Ale ste už asi zistili.
Podľa mojich dlhoročných skúseností za zmienku stojí len kvalitný ozonátor s kvalitným injektorom, ostatné nemajú vo vírivkách významné výsledky.
No aj tak je potrebné vždy pridávať dezinfekciu.

Neexistuje bez údržbová vírivka ani bez údržbová starostlivosť o vodu vo vírivke.
Ak toto niekto tvrdí, tak buď tomu vôbec nerozumie alebo len vedome klame.
Ak vás niekto presvedčí na automatiku za pár tisíc eur, tak si buďte istí, že aj o tú sa budete musieť starať.

Pokiaľ chcete mať čistú a zdravú vodu vo vašej vírivke aspoň 4 mesiace, u kvalitných víriviek pokojne 6 mesiacov jednoducho musíte túto vodu dezinfikovať.

Množstvo času a práce strávenej na starostlivosti o vodu vo vašej vírivke je vždy závislé na kvalite vírivky, kvalite vody a zvolených prostriedkov na komplexnú starostlivosť o vírivku a vodu vo vírivke. Ako uvádzam vyššie, my používame osvedčený systém SpaBalancer, ktorý funguje spoľahlivo, pokiaľ sa ako systém používa.

Môže to byť minúta týždenne, ale pokojne aj hodina denne, záleží len na vás. Samozrejme okrem času potrebného na vyčistenie filtrov vírivky. Ten je u kvalitných víriviek približne 15 minút raz za 7 – 14 dní, podľa intenzity používania vírivky. U lacných akrylátových vírivek s nedostatočnou filtračnou plochou minimálne 2  – 3 x týždenne po 15 minút a u nafukovacích víriviek  každý deň po cca 7 minút.

Záverom môžem povedať, že pokiaľ zabezpečíme dokonalú filtráciu vody a odfiltrovanie všetkých zložiek vo vode na samom začiatku, čo najskôr po každom novom napustení vírivky, o to ľahšie udržíme pH vody,  pridaním vhodnej dezinfekcie a správnym a pravidelným  čistením filtrov  budeme mať s minimom námahy vodu vo vírivke vždy čistú a zdravú.

Ako ste si iste všimli, podstata čistej vody vo vírivke spočíva v dokonalej filtráci.
Táto v súhre s pH vody, vhodnou dezinfekciou a čistými filtrami je kľúčom k úspechu.

Pozrite si teraz pár fotiek.

Nová kvalitná vírivka napustená studničnou vodou, na pohľad priezračne čistá voda.

Vírivku nikto nepoužil po celý týždeň od jej napustenia.

Po týždni bez akéhokoľvek nášho zásahu voda vo vírivke z ničoho nič úplne zmútnela.

….. a to isté sa stalo aj po napustení tejto vírivky

Zistil som zvýšené pH, ktoré som niekoľkokrát po sebe znižoval.

Aj keď majú tieto vírivky mimoriadne kvalitný filtračný systém, aby som proces odfiltrovania veľkého množstva minerálnych látok a vodného kalu urýchlil, použil som externú mikrofiltráciu.

Druhý deň po nasadení externej mikrofiltrácie:

Ďalšie dni večer.

Voda je opäť kryštálovo čistá.

….. aj v druhej vírivke

Z obrázkov vidíte, že odfiltrovať ide všetko a je to oveľa lepšie, ako pri každom zakalení znova a znova meniť vodu. To je neekonomické a aj zbytočné, nakoľko s každým novým napustením vody sme v starostlivosti o vodu vo vírivke vždy na začiatku.

Výmenu vody stačí u kvalitných víriviek urobiť raz za pol roka. V prípade potreby sa vždy môžete spoľahnúť na našu externú mikrofiltráciu. To platí aj v prípade nafukovacích víriviek.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky k starostlivosti o vodu vo vašej vírivke, bez váhania mi volajte na 0908 722 270

Ing. Miroslav Tančin