Bezchlórová dezinfekcia vody – bezchlórová chémia – bazény, vírivky, studne, vodárne, priemysel

Bezchlórová dezinfekcia a úprava vody vo vírivkách, swim spa a bazénoch bezchlórovou chémiou je pre naše zdravie oveľa prijateľnejšou a úspornejšou formou starostlivosti o vodu. Momentálne najefektívnejším dezinfekčným prostriedkom na bezchlórovú dezinfekciu vody v bazénoch, vírivkách, studniach či priemysle alebo poľnohospodárstve sa javí oxid chloričitý  v tekutej forme. Výroba tekutého oxidu chloričitého je patentovo chránená.

Oxid chloričitý pôsobí mimoriadne silno oxidačne, dlhodobo a celoplošne

Oxidáciou štiepi vo vode amoniak, moč, močovinu a iné amínové zložky na oxid uhličitý, dusík a vodu. Nebezpečné chloramíny, ktoré vznikajú pri dezinfekcii vody chlórom sú vďaka dezinfekcii silnou oxidáciou eliminované. Táto oxidácia je taká silná, že likviduje a deaktivuje všetky baktérie, vírusy, mikroorganizmy a ich zárodky vrátane Legionella pneumophila, Francisella tularensis atď.

Dôkladne odstraňuje pliesne, riasy, améby a likviduje aktívny biofilm v potrubí, ktorý je potom vhodnými prostriedkami ľahšie z potrubí odstrániteľný. Oxid chloričitý má síce vo vzorci chlór, ale ten je len nosičom kyslíka, nijako sa nepodieľa na dezinfekcii vody. Ide vyslovene o silný oxidačný proces a teda bezchlórovú dezinfekciu vody. Po aplikácii sa odparí a z malej časti sa môže zlúčiť so sodíkom, pokiaľ je vo vode a vytvorí kuchynskú soľ NaCl. Vďaka silnej oxidácii odstraňuje vo vode aj fenoly, sulfany, redukuje organické zlúčeniny, trihalogenmetany a podobne.

Oxiduje kyanidy na kyanáty, dusitany na dusičnany, zlúčeniny síry na sírany- sulfidy a siričitany. Výrazne napomáha odstraňovaniu kovov z vody – železa, mangánu atď., eliminuje tvorbu usadenín vápnika. Účinne pracuje v širokej škále pH od 5 do 9. Chráni životné prostredie, zdravie, nespôsobuje zápach ale elimunuje ho, dezinfikovaná voda je čistá, mikrobiologicky nezávadná, nespôsobuje dráždenie očí, slizníc a pokožky.

Vďaka svojim vlastnostiam, ktoré vám zabezpečia čistú a zdravú vodu všade, kde ju potrebujete, výrazne šetrí aj vaše peniaze. Viac o konkrétnych produktoch na bezchlórovú dezinfekciu vody a komplexnú bezchlórovú starostlivosťo vodu vo vašej vírivke, swim spa či bazéne nájdete na  www.starostlivostovodu.sk 

 

KEĎ CHCETE PORADIŤ ALEBO POMÔCŤ KLIKNITE TU