Nie je vírivka ako vírivka: 7 zásadných faktov, ktoré si overte pri výbere vírivky

V tomto článku vám odhalím zásadné, nepopierateľné a overiteľné fakty, ktoré robia vírivku skutočnou hydromasážnou vírivkou pre váš dokonalý relax a úžitok z hydroterapie, a to pri šetrení vašich prevádzkových a servisných nákladov.

Poznanie týchto zásadných rozdielov medzi vírivkami, bez ohľadu na proklamovanú kvalitu tej či onej značky, vám pomôže zorientovať sa pri výbere vírivky.
Predovšetkým budete vedieť, čo máte pri vírivkách rôznych značiek porovnávať, na čo sa máte predajcov víriviek pýtať a v konečnom dôsledku sa na základe získaných informácií budete vedieť správne rozhodnúť, komu dáte svoju dôveru pri kúpe vírivky.

Stanú sa z vás profesionáli pri výbere víriviek a zistíte, že aj veľa kvalitných značiek
víriviek je technologicky a inštalačne zastaralých. To je dôvod, pre ktorý vám nemôžu nikdy poskytnúť to, po čom túžite a prečo chcete mať vírivku na vašej terase alebo na dvore.

Tým je pohodlie, dokonalý relax a kvalitná, dobre riadená a regulovateľná hydromasáž na fyzické a psychické uvoľnenie celého tela.

Riadiaca jednotka a ovládací panel vírivky

Pri výbere novej vírivky sa určite dostanete k otázke elektroniky vírivky,

teda k jej riadiacej jednotke – akémusi mozgu vírivky a k ovládaciemu panelu vírivky.

Na svete je veľa výrobcov elektroniky a iných komponentov na vírivky. U nás sú najznámejší BALBOA WATER GROUP zo Spojených štátov amerických  a GECKO ALLIANCE GROUP z Kanady. Títo dvaja lídri zároveň patria medzi najvýznamnejších svetových výrobcov komponentov na vírivky.

Okrem nich sú dobre známi ACURA SPA SYSTEMS z USA, DAWEY WATER a SPA NET z Austrálie, SUN HYDRAULICS z Číny a niekoľko ďalších výrobcov. Všetci títo producenti – dodávatelia riadiacich systémov víriviek robia všetko preto, aby boli ich produkty považované za kvalitné a preto som presvedčený, že medzi nimi nie sú výrazné rozdiely. Je to podobné ako s autami, každé je primerane kvalitné v rámci danej triedy a ceny.  A každé vás odvezie.
Pre váš užívateľský komfort a pohodlie je dôležité, čo všetko môžete od riadiacej jednotky vo vašej vírivke očakávať, aké má možnosti, funkcie a samozrejme, aby jej zodpovedali aj parametre a možnosti ovládacieho panela.

Len málo riadiacich jednotiek povoľuje dvojrýchlostné hydromasážne čerpadlá
a ešte menej riadiacich jednotiek  povoľuje tri dvojrýchlostné hydromasážne čerpadlá, pokiaľ ide o väčšiu vírivku. Máloktoré riadiace jednotky umožňujú funkciu extra čistiaceho procesu po použití vírivky a mimo nastavené filtračné cykly. Nie všetky riadiace jednotky sú prispôsobené na Wi-Fi pripojenie a podobne.

Pri výbere vírivky je rozumnejšie orientovať sa na také vírivky, ktorých riadiace jednotky umožňujú vyššie popísané funkcie a majú k tomu zodpovedajúci ovládací panel.

Samozrejme, že je treba zohľadniť aj veľkosť vírivky a rozpočet na vírivku.

Čerpadlá vo vírivke

Pokiaľ vírivka používa len vysoko prietokové dvojrýchlostné hydromasážne čerpadlá, prináša vám to viacnásobný úžitok:

  • Dvojrýchlostné čerpadlá šetria vaše peniaze.
  • Takáto vírivka úplne eliminuje potrebu cirkulačného čerpadla, čo je v prvom rade zastaralý spôsob inštalácie. Cirkulačné /filtračné/ čerpadlo patrí k najskôr opotrebeným častiam vírivky, kvôli čomu je aj príčinou zvýšených servisných nákladov na vírivku, ktorá ho používa.

Okrem toho je diskutabilná ekonomika prevádzky a účinnosť cirkulačného čerpadla vo vírivke. Vysoko prietokové dvojrýchlostné hydromasážne čerpadlo dokáže na prvej rýchlosti prefiltrovať všetku vodu vo vírivke veľmi efektívne – až 34-krát za hodinu a viac, v závislosti od objemu vody vo vírivke.

To malé cirkulačné (filtračné) čerpadlo nikdy nedokáže, preto musí pracovať 12 alebo 24 hodín denne, aby zabezpečilo dôkladnú filtráciu vody. Čím viac cirkulačné čerpadlo pracuje, tým viac spotrebuje energie, a tým skôr sa opotrebuje. Nefunkčné cirkulačné čerpadlo musíte vymeniť, čím vám vzniknú zbytočné finančné náklady. Okrem toho nebudete môcť vašu vírivku ani používať, lebo v nej nebude zabezpečený ohrev a filtrácia vody.

Dvojrýchlostné čerpadlá = efektívnejšia filtrácia a čistejšia voda.

Ďalšou nezanedbateľnou výhodou používania výhradne dvojrýchlostných vysoko prietokových hydromasážnych čerpadiel je možnosť používania extra filtračného (čistiaceho) režimu po použití vírivky mimo bežne nastavené filtračné časy, čo má veľký význam pri udržiavaní čistej vody vo vírivke. Princíp je jednoduchý. Tým, že sú všetky čerpadlá dvojrýchlostné, riadiaca jednotka rozpozná použitie vírivky a do pol hodiny po použití spustí extra filtračný – čistiaci proces, čím odstráni nečistoty (tuky, oleje, kožu, pot a pod.), ktoré sa zachytia na filtri bezprostredne po použití vírivky, a nie až o niekoľko hodín v nastavenom filtračnom čase.

Dvojrýchlostné čerpadlá = dlhšia životnosť vodoinštalácií vírivky.

Tým, že sú vo vírivke čerpadlá dvojrýchlostné, nikdy nepríde k rázovému tlaku do hadíc, rozdeľovačov a trysiek hneď po zapnutí čerpadiel. Nedochádza k náhlemu pnutia a vibráciám potrubí a hadíc v spojoch, čo výrazne predlžuje celkovú životnosť všetkých vodoinštalácií vo vírivke.

Dvojrýchlostné čerpadlá = oveľa viac relaxu a hydromasáže.

Vírivky, v ktorých sú použité len dvojrýchlostné čerpadlá, poskytujú svojim užívateľom oveľa viac úžitku. Relaxačnú perličkovú masáž na prvom výkonovom stupni a po opakovanom stlačení spínača príslušného čerpadla na druhý výkonový stupeň si užívate plnohodnotnú terapeutickú a liečebnú hydromasáž. A môžete si ich ľubovoľne prepínať podľa toho, čo práve chcete.

Hydromasážne trysky

Veľká väčšina víriviek na trhu používa tlakové trysky – masáž tlakom vody. Ľahko to spoznáte podľa toho, že v každej takejto vírivke napočítate z jej celkového počtu trysiek minimálne 70 – 75 % maličkých trysiek a len pár kusov bude veľkých.

vírivkaTiež si všímajte, že skutočne len málokedy sú trysky v takýchto vírivkách strategicky a veľkostne usporiadané v súlade s veľkosťou a hustotou svalových skupín na tele.

Tieto vírivky poskytujú masáž len tlakom vody, čo býva nepríjemné, často to pichá, bolí alebo svrbí.
Niektoré zastaralé inštalácie používajú dokonca ešte tzv. blower na perličkovú masáž, čo však sú iba ďalšie diery do škrupiny vírivky na malé vzduchové trysky. Okrem toho blower po zapnutí ochladzuje vodu vo vírivke. Vy potom platíte trikrát. Prvýkrát za blower, že ho máte vo vírivke, druhýkrát za energiu, ktorú blower spotrebuje a tretíkrát platíte za opätovný ohrev vody, ktorú vám blower ochladil, pričom vám neposkytol žiadny adekvátny úžitok.

Nevyhadzujte svoje peniaze von oknom a zvážte, či skutočne potrebujete vo svojej novej vírivke blower – perličkovo-vzduchovú masáž. Túto Vám plnohodnotne a bez akýchkoľvek nákladov navyše poskytnú vírivky, ktoré používajú výhradne vysoko prietokové dvojrýchlostné hydromasážne čerpadlá.

Pri výbere vírivky sa radšej orientujte na značky, ktoré používajú vysoko prietokové hydromasážne trysky – masáž vysokým prietokom vody (nie tlakom vody). V takejto vírivke si užijete oveľa viac skvelých relaxačných aj terapeutických masáží na každej pozícii. Nič vás nebude nepríjemne obťažovať, pichať, svrbieť ani bolieť.

vírivkaTieto vírivky majú omnoho viac veľkých vysoko prietokových hydromasážnych trysiek oproti malým tryskám, ktoré sú určené len na vybrané svalové partie, kde je to z terapeutických dôvodov potrebné (aj to prevažne vo verzii rotačných trysiek).

Všimnite si tiež, že takéto vírivky majú všetky trysky funkčne aj veľkostne vždy strategicky usporiadané v súlade s veľkosťou a hustotou príslušných svalových skupín na tele.

Rozdiely medzi vírivkami s tlakovými, prípadne vzduchovými tryskami

vírivka

a vírivkami,

vírivka

ktoré používajú maximum vysoko prietokových hydroterapeutických a strategicky umiestnených masážnych trysiek sú viditeľné na prvý pohľad.

Vnútorné pohodlie a kvalita hydromasážnych trysiek, a teda vášho celkového pocitu z hydromasáže, či už relaxačnej alebo terapeutickej, je to najdôležitejšie, čo z hľadiska úžitku pre vás robí vírivku vírivkou.

Najlepším riešením, ako si vybrať vírivku, v ktorej sa budete cítiť kráľovsky dobre, je skúšať si vírivky pri výbere, len tak nájdete vírivku, do ktorej sa budete vždy tešiť a nie ju len vlastniť.

Hydrodynamika

Správna hydrodynamika vírivky šetrí vaše peniaze, maximalizuje výkon, minimalizuje straty výkonu a úžitok z hydromasáží je nenapodobiteľný.
Dobre vyladenú hydrodynamiku však nájdete len pri značkách orientujúcich sa na kvalitu, riadenie a reguláciu hydromasáží. Takéto vírivky majú vždy veľmi dobre prepočítaný výkon čerpadla k dĺžke a priemeru použitých hadíc v inštalácii (čím je v každom okamihu daný objem vody mimo vírivku) a reálny prietok na tryskách. Veľmi dôležitú úlohu tu hrá aj kvalita použitých hadíc a ich vnútorná sklznosť.

Bežné značky a „no name“ vírivky hydrodynamiku neriešia, len pospájajú čerpadlá, rozdeľovače, ventily a trysky rôznymi hadicami.

Sústreďte sa na riadenie a reguláciu hydromasáží.

Pokiaľ si chcete svoju novú  vírivku užívať a tešiť sa z kvalitných hydromasáží s dokonalým riadením a reguláciou intenzity masáží, vrátane zónových masáží v rámci jednotlivých ležadiel alebo sedadiel vo vírivke, orientujte sa na značky, ktoré majú hydrodynamiku svojich víriviek dobre prepočítanú. Pokiaľ pôjde len o celoplošné presúvanie intenzity výkonu tlaku vody medzi susednými sedadlami alebo ležadlami otáčaním jedného ventilu prislúchajúceho k jednému čerpadlu, potom len ťažko môžeme hovoriť o vyladenej hydrodynamike.

Každý predajca by vám mal vedieť vysvetliť hydrodynamiku víriviek, ktoré predáva. Požiadajte vždy o vysvetlenie a predvedenie vírivky. Je to lepšie, ako kúpiť mačku vo vreci. Najlepšie to však zistíte reálnym skúšaním víriviek pri výbere. Len tak pocítite na vlastnom tele úroveň, intenzitu, riadenie a reguláciu hydromasáží, vrátane izolovaných zónových masáží  jednotlivých ležadlách a sedadlách.

Takto si na základe novozískaných pocitov z vírivky vyberiete s najväčšou pravdepodobnosťou takú vírivku, ktorú aj budete vždy s radosťou používať.

Filtračný systém

Málokto pri výbere vírivky, ale aj máloktorý výrobca kladie dôraz na jej filtračný systém. Pritom z hľadiska užívateľského komfortu je to jeden z najdôležitejších systémov víriviek.

Filtračný systém býva vo väčšine víriviek častokrát značne poddimenzovaný, filtračná plocha a hustota filtračnej tkaniny nezodpovedajú objemu vody vo vírivke a nárokom na jej dôkladné filtrovanie. V takýchto vírivkách je potom vážny problém s udržaním čistej a zdravej vody.
Samozrejme, hygiena vody vo vírivke závisí aj od kvality vstupnej vody, ktorú do vírivky napustíte a tiež od hygieny vstupu do vírivky a početnosti používaní vírivky. No keď je poddimenzovaný filtračný systém, je problém udržať kvalitnú čistú vodu vo vírivke, aj keď ju nepoužívate.

Pri výbere vírivky sa vždy informujte na filtračný systém, hlavne na filtračnú plochu filtrov danej vírivky a mikrónovú priepustnosť filtračnej tkaniny vzhľadom k objemu vody vo vírivke. Minimálna filtračná plocha by mala byť 9 m2 a viac a mikrónová priepustnosť filtračnej tkaniny 10 až 20 mikrónov. Výhodou je, ak má filtračná tkanina v sebe integrovanú aj antimikrobiálnu vrstvu. Vo väčšine víriviek však často býva filtračná plocha menej ako polovičná a mikrónová priepustnosť viac ako dvojnásobná. To znamená, že takéto vírivky
majú filtračný systém poddimenzovaný viac než o polovicu. Keď si k tomu pridáte slabú účinnosť malého cirkulačného – filtračného čerpadla, tak zistíte, že výkon filtračného systému takýchto víriviek je sotva štvrtinový oproti výkonu filtračného systému kvalitných víriviek.

Ako som už uviedol vyššie v časti „Čerpadlá vo vírivke“, účinnosť filtračného systému významne ovplyvňuje aj to, aké čerpadlá sú vo vírivke nainštalované. Malé cirkulačné čerpadlá dokážu prefiltrovať za hodinu celý objem vírivky len 4 – 5 krát. To je sedem až deväťnásobne menej oproti dvojrýchlostnému masážnemu čerpadlu. Dvojrýchlostné čerpadlo na prvom rýchlostnom stupni prefiltruje vodu vo vírivke aj 34-krát za hodinu a navyše má k dispozícii extra filtračný – čistiaci cyklus bezprostredne po použití vírivky, čo výrazne uľahčuje celý proces starostlivosti o vodu vo vírivke.

Nepodceňujte filtračný systém pri výbere vírivky. Pokiaľ si vyberiete vírivku s podhodnoteným filtračným systémom, v kalnej vode si nebudete vašu vírivku užívať s radosťou.

Nosná konštrukcia

Za posledných viac ako 40 rokov prax ukázala, že jednoznačne najvhodnejším materiálom na nosnú konštrukciu víriviek je drevo. Aj na Slovensku sa kvalitné vírivky predávajú už viac ako tridsať rokov, niektoré ich majitelia používajú dodnes, pričom všetky tieto vírivky majú drevenú nosnú  konštrukciu. Najlepšie svetové značky víriviek s dlhodobou históriou vlastného výskumu a výroby už od začiatku vedeli, že najlepším riešením pre dlhodobú stabilitu víriviek je drevená nosná konštrukcia. Všetci títo významní svetoví výrobcovia ju s úspechom používajú už vyše 40 rokov.

Osobne som presvedčený, že keď tie najkvalitnejšie svetové značky výrobcov víriviek po celé desaťročia stále používajú drevenú nosnú konštrukciu a ich vírivky sú stále staticky stabilné a niektoré ešte aj po tridsiatich rokoch používajú ich pôvodní majitelia, potom je drevená nosná konštrukcia pre vírivky najvhodnejším riešením.

konstrukcia virivkaNa trhu s vírivkami určite nájdete aj rôzne iné riešenia. Väčšina „no name“ víriviek, častokrát nedokážete identifikovať výrobcu a uvádza, že majú nerezovú nosnú konštrukciu. Pre laika to znie skvele, nerez je nerez.

konštrukcia vírivkaAle keď sa na takúto konštrukciu pozriete bližšie, zistíte, že ide o chabé kovové stĺpiky štvorcového prierezu, ktoré niekedy aj pri nových vírivkách začínajú v miestach zvarov hrdzavieť. Tak každý pochopí, že to nie je nerezový materiál, aký si predstavoval
pri prvom počutí. No čo je dôležitejšie, takéto zvárané spoje tenučkých kovových stĺpikov len veľmi ťažko dokážu dlhodobejšie bez porušenia odolávať mikrovibráciám, ktoré tvoria vírivky pri prevádzke.

Pri výbere víriviek možno narazíte aj na plastové konštrukcie alebo oceľové konštrukcie. Problém je rovnaký ako u „nerezových“ konštrukcií. Ak chcete istotu dlhodobej životnosti, potom pri výbere svojej novej vírivky hľadajte najmä vírivky s kvalitnou drevenou nosnou konštrukciou.

Tepelná izolácia

Kvalitná tepelná izolácia víriviek a kvalitný termokryt vírivky vám výrazne šetria peniaze každý deň prevádzky vašej vírivky. Všeobecne najúčinnejšou tepelnou izoláciou víriviek je plná penová izoláciakvalitný termokryt s vysokohustotnou izolačnou penou vo vákuu.
Vírivky s plnou penovou izoláciou a kvalitným termokrytom dlhodobo v testoch dominujú ako najúspornejšie vírivky na svete.

izolácia vírivkaPlnú penovú izoláciu však robia len tí najlepší z najlepších svetových výrobcov. A prečo to robia len oni? V prvom rade to vedia urobiť, no predovšetkým veria v kvalitu svojich inštalácií. Neobávajú sa, že im vírivka potečie. Celosvetovo sa takýto problém u týchto výrobcov už dlhodobo objavuje výrazne pod 1 % ročne, čo je zanedbateľné číslo.

izolácia vírivkaNajbližšou konkurencieschopnou alternatívou k plnej penovej izolácii sú vírivky s viacvrstvovou izoláciou. Škrupina týchto víriviek je izolovaná karbónovou izolačnou penou s uzavretou bunkovou štruktúrou. ABS plastovú ochrannú spodnú bázu majú tieto vírivky izolovanú kaučukovou izolačnou penou obojstranne ošetrenú reflexnou fóliou. Kabinet vírivky je po celom obvode izolovaný dvoma vrstvami rovnakej kaučukovej penovej izolácie, pričom každá vrstva je vybavená reflexnou fóliou. Takto dôkladne tepelne izolované vírivky  navyše používajú k dosiahnutiu ešte vyššej energetickej úspornosti termokryty takmer dvojnásobnej hrúbky, oproti bežne používaným termokrytom.

Väčšina víriviek na trhu si však starosti s tepelnou izoláciou nerobí.

izolácia vírivkaV prvom rade ide o tzv. „no name“ vírivky z rôznych e-shopov, ale nájde sa aj veľa značiek víriviek, pri ktorých by ste nejakú tepelnú izoláciu čakali. Predajcovia takýchto víriviek v priebehu času zaviedli termín „zazimovanie víriviek“ a zákazníci im to, ako vidieť, „zhltli aj s navijakom“.
Pritom používanie vírivky v zime je ten najlepší spôsob – a nie len pre romantiku, ale najmä zo zdravotného hľadiska.

Okrem toho mnohí majitelia takýchto víriviek bez poriadnej izolácie po nesprávnom –neodbornom „zazimovaní vírivky“ zistili, že im vírivka tečie, keď ju na jar znovu napúšťali. Zvyčajne sú za tým od mrazu potrhané rozdeľovače, ale niekedy aj čerpadlá.

Pri výbere vírivky určite narazíte aj na rôzne pseudoizolácie a rozprávky o rekuperácii tepla z čerpadiel späť do vody.

izolácia vírivkaTakéto vírivky s 99% istotou používajú cirkulačné čerpadlá, ktorých výkon je minimálny, a teda aj teplo z neho vyprodukované. Skôr spôsobuje tepelné straty, lebo musí pracovať mnoho hodín, čím sa v neizolovaných hadiciach a neizolovanej vírivke obalenej nejakými fóliami bude teplo len veľmi ťažko rekuperovať.

izolácia vírivkaArgumentom predajcov podobných víriviek je, že masážne čerpadlá produkujú veľa tepla. No časť toho tepla získavajú aj z teploty vody z vírivky, časť tohto tepla stratí vetracími otvormi a časť zostáva v priestore vírivky, teda hadice sa v čase používania vírivky neochladzujú tak rýchlo, ako keď masážne čerpadlá nie sú v prevádzke.

Priemerne sa v rodinách vírivka využíva 3 – 4 hodiny do týždňa, to je 12 – 16 hodín do mesiaca. Mesiac má priemerne 720 hodín. To znamená, že vyše 700 hodín mesačne sa vírivka len ochladzuje a vy platíte zbytočné účty za energiu, ktorá je úplne bezdôvodne spotrebovaná. Pre vás je to čistá strata a pre životné prostredie zbytočná enviromentálna záťaž.

Pokiaľ si chcete vašu novú vírivku užívať celoročne a pritom šetriť peniaze aj životné prostredie, hľadajte vírivky s najlepšou možnou tepelnou izoláciu.

Spoľahnite sa, že ušetríte hneď dvakrát. Prvýkrát na účtoch za energiu a druhýkrát na servisoch, lebo kvalitné izolácie robia len výrobcovia kvalitných víriviek, ktorým záleží rovnako na vašich úsporách za energiu, ako aj na životnom prostredí.

Bonusom pre vás bude dokonalé pohodlie a vynikajúca hydromasáž, na čom si tiež výrobcovia kvalitných víriviek dávajú záležať.

V tomto bode však znovu zopakujem:

Skúšajte si vírivky pri výbere, aby ste si vybrali takú, v ktorej sa budete cítiť skutočne kráľovsky a takú, do ktorej sa budete vždy tešiť a nie ju len vlastniť.

V prípade akýchkoľvek otázok mi bez váhania volajte alebo napíšte.

Ing. Miroslav Tančin

0908 72 2270