Starostlivosť o vírivku – údržba vody vo vírivke

Podrobný postup prác

1.Čistenie potrubí a ventilov vírivky:

Napúšťanie vírivky vodou môžeme zjednodušene rozdeliť na napúšťanie novej vírivky, priebežné doplňovanie vody do vírivky, opakované napúšťanie pri výmene vody alebo napúšťanie staršej a lebo dlhšie nepoužívanej vírivky.

V každom prípade, okrem priebežného  doplňovanie vody do vírivky a štvrťročnej alebo polročnej výmeny vody vo vírivke vám odporúčam vyčistiť kompletný potrubný systém vírivky. Toto dôkladné čistenie vírivky robte potom prevideľne 1 x ročne.

Odporúčam to aj u úplne nových víriviek, nakoľko vírivky sa vo výrobe testujú naplnením vodou, potom sa táto voda vyleje, vírivku vo výrobe zabalia do viacerých vrstiev obalového materiálu a voda, ktorá vo vírivke zostala sa behom pár dní pokazí.

Pritom vírivku od je vyrobenia dostanete vo veľkej väčšine prípadov najskôr za dva mesiace od dátumu jej výroby. V potrubí sa vytvorí za ten čas biofilm plný baktérií.

Pokiaľ novú vírivku po inštalácii nechcete čistiť, pridajte minimálne trojnásobnú dávku prostriedku Ultrashock  a nechajte spustené všetky čerpadlá pre dokonalú dezinfekciu celého systému.

 

Môj najosvedčenejší postup dôkladného vyčistenia vírivky je takýto:

Večer vyberiem z vírivky filtre, otvorím všetky trysky, fontánky, vodopády a podobne.

Do vodou naplnenej vírivky nalejem fľašu prípravku na čistenie potrubí a ventilov víriviek – produkt od SpaBalancer – System Flush.

Potom spustím všetky čerpadlá na 2 x 15 minút a vyzbieram prípadnú špinavú penu.

Potom vírivku zavriem a pokračujem ráno, opäť spustím všetky čerpadlá na 2 x 15 minút a zbieram prípadnú špinavú penu.

 

Následne dám na  dno plnej vírivky ponorné čerpadlo a k povrchu hladiny vody umiestnim hadicu s prívodom vody na napúšťanie. Súčasne odčerpávam vodu z dna aj napúšťam čistú vodu k povrchu hladiny, popri tom z času na čas na pár minút púšťam čerpadlá čím stále čistím potrubie vírivky, ale hlavne ho dokonale preplachujem stále čistejšou vodou. Dôležité je zladiť dobre prítok a odtok, aby bola vírivka stále plná vody. Ja používam na odčerpávanie aj na napúšťanie  3/4″ hadice, čím udržujem rovnovážny stav vody vo vírivke. V prípade, že by sa vám to nedarilo, a hladina vody by klesala, na chvíľku vypnite čerpadlo alebo opačne, keby stúpala nad normálnu hladinu, na chvíľku vypnite prítok. Občasné spúšťanie čerpadiel  vám ukáže či voda pení, vyskúšajte to aj prisávaním vzduchu do trysiek aj bez prisávania vzduchu. Pokiaľ voda pení stále je v nej nejaká nečistota. Keď voda nebude peniť s prisávaním vzduchu do trysiek, vírivka je dokonale čistá. Potom vyčerpajte všetku vodu /nezabudnite predtým vypnúť  istič vírivky/,umyte vírivku
z vnútra prípravkom Clean&Refresh, aj podhlavníky aj vnútornú stranu termokrytu, dôkladne opláchnite, vyprázdnite vírivku / najlepšie sa mi osvedčilo ponorné čerpadlo, ktoré vysaje vodu do 1mm/.

Na čistenie škrupiny vírivky, podhlavníkov  a spodnej strany termokrytu  / aj priebežne / používajte prostriedok – CLEAN & REFRESH , naneste na handričku a utrite, potom utrite ešte raz čistou vodou.

Výborným pomocníkom hlavne na odstránenie mastnej linky na úrovni hladiny vody a v okolí filtrov a podhlavníkov je Magická handrička, ktorá tuk nasaje, ale do vírivky nepustí. Výborne je použiteľná aj v domácnosti. Má dlhú životnosť a veľmi ľahko sa čistí.

2.Napúšťanie vírivky: 

Teraz na hadicu napojte Soft water filter a Prefilter a cez priestor pre filtre vírivky ju  napúšťajte, aby ste zároveň vytlačili vzduch z potrubí vírivky.

Vírivku napúšťame cez soft water filter a prefilter, ktoré spojíme spolu tak, že ako prvý na hadicu cez hadicovú rýchlo spojku napojíme soft water filter a naň potom cez redukciu z  ¾“  na  ½“  napojíme prefilter. Konektor pre soft water filter na spojenie s hadicovou rýchlo spojkou je súčasťou balenia. Redukciu na napojenie prefiltra dodávame spolu s prefiltrom.

Soft water filter aj prefilter sú stavané na prietok až 30.000 l vody, čiže budú Vám slúžiť dlhé roky / 7 – 10 rokov, podľa veľkosti vírivky a početnosti napúšťaní/
Používajte ich aj pri dopúšťaní vody do vírivky.

Po použití nechajte prefilter /biely plstený/ volne vysušiť a uložte ho na suché miesto. Soft water filter má dve zátky, po použití sa uistite, že je v ňom voda, zazátkujte ho a vo vodorovnej polohe uložte na miesto kde nezmrzne a nevyschne / garáž, sklad, pivnica a podobne/. Pred jeho ďaĺším použitím ho po napojení na hadicu alebo iný zdroj vody len prepláchnite 2 -3 l vody , potom pripojte prefilter a môžete napúšťať.

3.Starostlivosť o vodu vo vírivke:

Pokiaľ máte tvrdú vodu, po napustení asi polovice vody do vírivky prilejeme cca 2dcl prípravku SOFT WATER a vírivku napustíme do plna.

Nikdy nepoužívajte na napúšťanie vírivky chemicky zmäkčenú vodu,

V takejto vode je problém udržať a stabilizovať pH vody.

Po napustení vody dáme do vírivky filtre, zmeriame a stabilizujeme pH vody a alkalinitu a zapneme istič vírivky.

Na úpravu pH vody a jeho stabilizáciu je potrebný pH- liquid 1L so stabilizátorom pH, pH+ a alkalinita.

Na meranie a kontrolu potrebujete testovacie prúžky. Ideálne pH je 6,8 až 7,2.

Testovací prúžok vyberiete z obalu a vodorovne ho vložíte do vody vo vírivke, po cca 3 sekundách vytiahnete a porovnáte s farebnou škálou na obale.

Po zmeraní pH vody vo vírivke použijeme podľa nameraných hodnôt potrebný prostriedok. Pokiaľ je pHvyššie použijeme pH- , pokiaľ nižšie použijeme pH+.

Zapneme na pár minút čerpadlá, aby sa voda s prostriedkami na úpravu pH dobre premiešala a po pár minútach urobíme kontrolné meranie.
V prípade potreby ešte doladíme pH na požadovanú hodnotu. 

Alkalinita by sa mala pohybovať v rozmedzí 80 – 120, zvyčajne býva na Slovensku podstatne vyššia, no časom začne klesať.

Alkalinitu NEZNIŽUJEME,  môžeme ju len zvýšiť, pokiaľ klesne pod 80.

Prostriedky SpaBalancer  na rozdiel od všetkých ostatných pracujú rovnako kvalitne pri akomkoľvek pH vody, preto si s ním nemusíte robiť veľké starosti ani byť otrokom neustáleho merania.

pH stačí nastaviť na začiatku a potom kontrolovať priebežne alebo podľa potreby, zvyčajne raz mesačne . V zásade pri veľmi vysokom pH môže voda vo vírivke zmútnieť alebo sa sfarbiť do mliečna, v prípade vysokého obsahu železa vo vode aj do zelena. Veľmi nízke pH vody vo vírivke býva zriedkavé, takáto voda môže pôsobiť mierne korozívne.

 

Následne nalejeme potrebné množstvo prípravku ULTRASHOCK.

A tiež spustíme na pár minút čerpadlá, aby došlo k dôkladnému premiešaniu.

Po dvanástich  hodinách / + – / dáme do vírivky prípravok SPABALANCER.

Netreba si kvôli tomu dávať budík alebo robiť nejaký stres, ideálne je večer dávať ULTRASHOCK a ráno SpaBalancer

 

Ultrashock a SpaBalancer dávkujeme 1 x týždenne v množstve podľa objemu vírivky, ktoré nájdete v tejto tabuľke, ale aj v  tabuľke v priloženom manuáli.

Ultrashock dávkujeme zásadne vždy prvý.

Z praxe sa nám mimoriadne osvedčilo, že je dobré po každom dni v ktorom je vírivka použitá / po poslednom použití v danom dni / pridať 5 – 10ml prostriedku Ultrashock
a zapnúť na pár minút čerpadlo, aby sa dôkladne premiešal.
Zabezpečí okamžitú oxidáciu všetkého, čo sa v daný deň do vírivky dostalo.

V prípade, že vám z akéhokoľvek dôvodu začne voda vo vírivke peniť, použite prostriedok SpaBalancer  ANTIFOAM , vždy len pár kvapiek priamo na penu, pokiaľ nezmizne na prvý krát, ešte pár kvapiek pridajte a zapnite čerpadlo na pár minút. 

4.Čistenie filtrov vírivky:

Vyčistenie filtrov vírivky a ich pravidelné čistenie je veľmi dôležité nie len pre čistú a zdravú vodu vo vírivke ale aj pre životnosť čerpadiel a kvalitu hydromasáží.

Zanedbané filtre strácajú filtračnú schopnosť, sú sami o sebe znečisťovateľmi vody vo vírivke, znižujú výkon hydromasáže  a životnosť čerpadiel, ktoré sa pri znečistených a zanedbaných filtroch musia oveľa viac namáhať.

Zvyšuje sa aj hlučnosť vírivky.

Filtre je treba čistiť pravideľne 1 x týždenne alebo každých 10 dní, najneskôr každých 14 dní. Všetko závisí od veľkosti vírivky, počtu filtrov, kvality filtrov, filtračnej plochy, hygieny vstupu do vírivky, nastavených filtračných cyklov vírivky a početnosti používaní vírivky.

 

Nezabudnite, že filtre je treba čistiť, aj keď vírivku nejaký čas nepoužívate alebo sa vám zdá byť voda čistá.

 

Najdôležitejšie pre skutočnú životnosť filtrov a a ich schopnosť filtrovať počas výrobcom stanovenej životnosti,  čo je jeden rok, sú prvé dva týždne po napustení vírivky novou vodou.

Je nesmierne dôležité čím skôr odfiltrovať z vody vodný kameň a vodný kal.

Počas týchto prvých 10 dní  dvoch týždňov čistite každé dva dni, aby vám ich vodný kameň a vodný kal doslova nezabetónoval. V tejto fáze čistite filtre len vodou,

Používajte k tomu určenú vynikajúcu a jedinečnú k filtrom šetrnú pomôcku Filter Brausse.

Najosvedčenejší postup čistenia filtrov vírivky je čistiť ich nad čistým prázdnym minimálne 10 litrovým vedrom tak, že vždy skončíte s čistením až vtedy, keď bude vedro plné, nikdy nie skôr.

Až vodný stĺpec plného vedra vám ukáže či sú filtre už naozaj čisté, keď je voda až na dno priezračná, filtre sú čisté, keď nie postup opakujte.

Po prvých 14 dňoch od napustenia už budete na pravidelné  týždenné, 10 denné alebo 14 denné čistenie používať aj prostriedok Filter Clean Classic alebo Natural

Aby ste filtre zbavili aj biologických nečistôt.

Pred použitím prostriedku Filter Clean Classic alebo Natural najprv očistite filtre vodou podľa vyššie popísaného postupu, potom ich dajte do vhodnej nádoby pridajte 1dcl prostriedku Filter Clean Classic a dolejte vodou.

Najvhodnejšou nádobou podľa mojich dlhodobých skúseností  je kanalizačná rúra so zátkou v priemere o dva až tri centimetre väčšom, ako je priemer filtrov a v dĺžke 0,5m až 1m podľa dĺžky filtrov a ich počtu, tak aby všetky vošli do jednej rúry.

Bežne na dva filtre stačí dĺžka jeden meter so zátkou.

Takto získate najvyššiu účinnosť prostriedku Filter Clean Classic alebo Natural. Filtre do rúry uložte dierou hore, aby nevyplávali, nechajte namočené 24 hodín a potom ich dôkladne vystriekajte vodou podľa vyššie popísaného postupu.

Čisté filtre nechajte voľne vysušiť pokiaľ máte náhradné a počas čistenia ich striedate, pokiaľ nie, dajte ich hneď po vyčistení späť do vírivky.

Vynikajúcim pomocníkom, ktorý Vám ušetrí čas, prácu, peniaze aj starosti je naša externá mikrofiltrácia.

Aj tie najlepšie filtre najlepších víriviek filtrujú maximálne od 20 mikrónov vyššie, všetko do 20 mikrónov, živé či mŕtve neustále koluje vo vode vírivky.

Naša externá mikrofiltrácia je 20 x účinnejšia a efektívnejšia.

Odfiltruje nečistoty aj zo zdanlivo čistej vody, preto je vynikajúcim pomocníkom aj v prevencii. 

Okrem toho jej používanie šetrí filtre vírivky, spotrebu chémie do vírivky, veľmi dobre vám poslúži aj ako vysávač dna a sedadiel vírivky.

Externú mikrofiltráciu oceníte hlavne pri každom novom napúšťaní vírivky a pri akomkoľvek zákale vody vo vírivke.

Viac  informácií o externej mikrofiltrácii nájdete v tomto článku.

https://www.virivkysaunybazeny.sk/blog/blog-starostlivost-o-vodu/274-kalna-voda-vo-virivke-swim-spa-ci-bazene-pomoze-vam-uprava-vody-mikrofiltraciou-a-este-usetrite

Na spríjemnenie chvíľ vo vírivke používajte len originálne arómy určené pre AROMATERAPIU. V ponuke máme viacero vôní, informujte sa o aktuálnych zásobách.

 

———————————–

V prípade akýchkoľvek otázok mi bez váhania volajte

S pozdravom

Ing. Miroslav Tančin

0908 722 270