Bezchlórová chémia – bezchlórová úprava a dezinfekcia vody vo vírivkách, swim spa a bazénoch

Povieme si niečo viac o rozdieloch medzi chlórovou a bezchlórovou dezinfekciou a úpravou vody.

Najstaršia dezinfekcia na ošetrenie pitnej vody je chlór. Existuje na rôznych oxidačných úrovniach ako napríklad chlorid v soli alebo ako chlórové bielidlo. Ako plyn je vysoko toxická zlúčenina, ktorej vedľajšie produkty, okrem iného napríklad chloramíny, ktoré dráždia sliznice a dýchacie cesty aj v tých najnižších koncentráciách.

Dezinfekčné účinky chlóru vo vode veľmi silno závisia od teploty vody vo vírivkách,swim spa a bazénoch a jej úrovne pH. Na úrovni pH > 7,5 sterilizačný efekt prudko klesá. Skupina chemických zlúčenín trihalometánov (THM) je kvalifikovaná ako karcinogénna a je nebezpečná pre tehotné ženy kvôli svojim teratogenickým vlastnostiam. THM môže byť produkovaný, keď chlór reaguje s organickými substanciami ako pot či moč. Vstupujú do tela cez kožu, tiež môžu byť prehltnuté vo vode či byť inhalované, pretože sa vyparujú. Trichlóretán, bežne známy ako chloroform, patrí k THM a celé desaťročia bol zakázaný pre podozrenie, že je karcinogénny.

Čo je ultrashock ?

Ultrashock je modifikovaný chlórnan sodný s veľmi vysokou hladinou pH. Keď sa naleje do vody (voda vtedy funguje ako kyselina), chlóran sodný sa rozdelí na sodík a oxid chloričitý. Oxid chloričitý je náš aktívny komponent. Aj napriek tomu, že obsahuje slovo chlór, nie je to chlór! V oxide chloričitom CIO2 je jeden atóm chlóru spojený s dvomi atómami kyslíka. Atóm chlóru pôsobí len ako akýsi nosič atómov kyslíka. Ak stretne oxid chloričitý baktériu, tuk, špinu atď. potom atómy kyslíka sa odpoja od atómu chlóru a oxidujú nečistoty.

Zostávajúce atómy chlóru sa spoja s pôvodným atómom sodíka a vznikne chlorid sodný, teda každodenná kuchynská soľ. Atóm chlóru nereaguje s nečistotami. Reakcia vo vode je čisto o oxidácií kyslíka. A tým pádom môžeme opísať Ultrashock ako bezchlórový. Prečítajte si teraz základné rozdiely medzi bezchlórovou dezinfekciou a úpravou vody vo vírivkách, swim spa a bazénoch prostredníctvom prostriedkuUltrashock  a chlórovou dezinfekciou a úpravou vody.

Likvidácia nebezpečného biofilmu 

Chlór: vo vode je biofilm len ľahko rozpustený, pretože dochádza len k minimálnemu prieniku chlóru.

Ultrashock: oxid chloričitý prenikne kompletne do biofilmu a zničí ho veľmi dobre.

Ultrasock účinne zbavuje vírivky, swim spa a bazény biofilmu v potrubí !

Zbavenie zápachu

Chlór: produkcia zápachu a chuti blokujúcich látok reakciou s fenolmi, amínami a riasami.

Ultrashock: dezodoračné vlastnosti sa nemenia, pretože fenoly, amíny ani riasy nie sú buď vôbec produkované, alebo sa rozložia a transformujú.

Efektívnosť dezinfekcie v závislosti na úrovni pH

Chlór: dezinfekcia dobre pôsobí len na úrovni pH < 7,5.

Ultrashock: dezinfekcia pôsobí nezávisle od pH, stabilne medzi pH 4 < x < 10.

Produkcia látok THMs a AOXs spôsobujúcich rakovinu

Chlór: vysoká produkcia THM a AOX v dôsledku reakcie s obsahom organických látok vo vode.

Ultrashock: neprodukuje žiadne THM vo vode a AOX len zanedbateľne. 

Podráždenie sliznice chloramínami (pretože bazén zapácha)

Chlór: chloralizácia všetkých “amín” (aminokyselín – močovina, tuky, oleje, pot, kozmetika) na chloramíny.

Ultrashock: žiadna reakcia s primárnymi a sekundárnymi amínami a nie je tam žiadny proces tvorby chloramínov. Chloramíny produkované chlórom sú zničené oxidovaním.

Baktericídne a virucidné efekty

Chlór: dobré baktericídne, ale zlé virucídne vlastnosti. Na úrovni pH > 7.0 tiež zlé baktericídne efekty.

Ultrashock: veľmi dobré baktericidné aj virucídne vlastnosti. Na úrovni ph > 7.5 okolo 20-30-krát silnejšie dezinfekčné účinky než chlór.

Efekty Algicidu

Chlór: len pri šokovej chlorizácii.

Ultrashock: permanentná dezinfekcia je zaistená v množstve menšom ako 0,02-0,5 mg/l.

Efekty oxidácie

Chlór: silná oxidačná látka, ktorá oxiduje pomocou chlorizácie (produkcia THM, AOX).

Ultrashock: až päťkrát vyššia oxidácia ako pri chlóre. K oxidácii dochádza pomocou prenosu kyslíka.

Teplotná stabilita

Chlór: pri teplota >30°C klesá chlór veľmi rýchlo. Rýchly úbytok vo vírivke v dôsledku vysokej reaktivity.

Ultrashock: oxid chloričitý je dostatočne stabilný v uzavretých systémoch pri teplotách od 30 ° C do 45 ° C.

Korozivita

Chlór: vysoký pomer chloridov má vysoký potenciál pre vysokú rýchlosť korózie v oxidačnom procese.

Ultrashock: oxid chloričitý neobsahuje chloridy, čo znamená, že výskyt korózie je minimalizovaný.

Čistiace schopnosti

Chlór: horšie čistiace schopnosti vzhľadom k vzniku adhézie alebo chlórovaných substancií z vody. Zostáva v potrubí a prichádza k tvorbe usadenín.

Ultrashock: je ľahko odstrániteľný z potrubia.

Ultrashock patrí do radu výrobkov SpaBalancer, ktoré sú podľa môjho názorou tou najlepšou “chémiou” nechémiou v komplexnej bezchlórovej starostlivosti o vodu a filtre vo vírivkách, swim spa a bazénoch.

Aké prostriedky na získanie skutočne čistej a zdravej vody vo vašej vírivke, swim spa či bazéne budete používať, rozhodujete len vy sami. U nás však budete mať od 1.10.2016 možnosť sa rozhodnúť a vybrať medzi klasikou na báze chlóru či aktívneho kyslíku alebo revolučnými prostriedkami SpaBalancer . Dávkovanie len raz za týždeň a voda vo vašej vírivke, swim spa či bazéne bude čistá a svieža , ako horský potôčik po celý rok.

Viac a hlavne detailnejšie sa tejto téme venujem v poučnom a zaujímavom e – booku: ” 3 základné tajomstvá skutočne čistej a zdravej vody vo vírivkách, swim spa a bazénoch” Stiahnite si ho zadarmo na našej stránke.

 

KEĎ CHCETE PORADIŤ ALEBO POMÔCŤ KLIKNITE TU