Údržba víriviek, swim spa a bazénov – starostlivosť o vodu – základné predpoklady čistej vody

K základom dlhodobej funkčnosti patrí aj údržba a starostlivosť o vodu vo vírivkách, swim spa aj bazénoch. Preto je na začiatku veľmi vhodné poznať základné pojmy a porozumieť im. O to je potom celková údržba a starostlivosť o vodu vo Vašej vírivke, swim spa či bazéne jednoduchšia a o to dlhšie si môžete užívať Vašej vírivky, swim spa alebo bazéna bez častého napúšťania novou vodou a celkovej sanitácie.

Správne vybalancovanie vody na začiatku Vám ušetrí veľa času, chémie, vody a energie – lepšie povedané veľa peňazí. Táto úspora sa ešte diametrálne zvyšuje s kvalitou technológie a filtračného systému vírivky, swim spa alebo bazéna. Samozrejme pokiaľ nezanedbáte ich údržbu a starostlivosť o vodu v nich.

Čo je predpokladom skutočne čistej a zdravej vody vo vírivke, swim spa alebo bazéne?

  • Prietok vody: Voda vo vírivke, swim spa či bazéne musí plynule a stále pretekať do filtračného systému, prietok nikdy nesmie stagnovať, vstup do filtračného systému musí vždy zostať čistý.
  • Filtrácia: Tak ako musí voda plynule pretekať do filtračného systému vírivky, swim spa či bazéna, tak musí plynule prechádzať aj ich filtračným systémom. Vaše filtre sú dôležité; musia byť čistené s pravidelnosťou (približne každé dva týždne).Bezprostredne po každom novom napustení vírivky, swim spa či bazéna vodou aj častejšie.
  • Sanitácia: Voda vo vírivke, swim spa či bazéne musí mať správne pH a správne množstvo dezinfekčného prostriedku po celú dobu prevádzky.

Základné pojmy v starostlivosti o vodu vo vírivkách, swim spa a bazénoch

Rovnováha vody

Dosiahnutie rovnováhy vody je jednoduché, ak pochopíte, čo rovnováha môže a nemôže robiť.  Rovnováha vodnej bilancie nemá nič spoločného so sanitáciou, to je vzájomný vzťah faktorov, ktoré určujú, aké efektívne sú sanitačné prostriedky, ktoré používate v starostlivosti o vodu vo vírivke, swim spa alebo bazéne a či všetky faktory sú “v rovnováhe”, alebo nie.

Základnými prvkami rovnováhy vody sú pH vody, celková alkalita a tvrdosť vody vo vírivke, swim spa alebo bazéne.

pH vody

Udržiavanie vyváženého pH vody vo vírivke, swim spa alebo bazéne je najdôležitejšou zložkou vodnej bilancie. A o to dôležitejšou je pH vody vtedy, pokiaľ na dezinfekciu vody používate chlórové prípravky, brómové prípravky alebo prípravky na báze aktívneho kyslíka. pH vody je mierou jej relatívnej kyslosti a zásaditosti. Ideálne rozmedzie pH vody sa pohybuje v rozmedzí 7,4-7,6.Ak hodnota pH klesne pod 7,2, voda môže byť korozívna.Nízke pH môže viesť k poškodeniu niektorého z vnútorných súčastí riadiaceho systému alebo kúrenia. S výkyvmi pH radikálne klesá aj účinnosť dezinfekčných prostriedkov na báze chlóru, brómu alebo aktívneho kyslíka a zákonite výrazne stúpa aj ich spotreba.

Toto samo o sebe môže viesť k podráždeniu očí, pokožky a nadmernej penivosti vody vo vírivke, swim spa či bazéne.

Celková alkalita

Alkalita vody pôsobí ako vyrovnávacia pamäť brániaca náhlym zmenám pH vody vo vírivkách, swim spa a bazénoch.
Stabilita pH sa priamo vzťahuje k zásaditosti – alkalite, ktorá by mal zostať na 80-120 mg/l. Alkalita pod 80mg/l sťažuje stabilizáciu pH. Alkalita nad 140ppm môže tiež zvýšiť hodnotu pH vody, spôsobiť zakalenie vody a znížiť účinnosť dezinfekčného prostriedku.

Tvrdosť vody

Väčšina vôd bude obsahovať určité množstvo vápnika, ale to, čo potrebujeme, je voda, ktorá má hladinu vápnika niekde medzi 200-300mg/l. Tvrdosť vody musí byť upravená vždy pri novom naplnení vírivky, swim spa alebo bazéna čerstvou vodou, na to určenými prípravkami. Pokiaľ máte vodu upravenú centrálne máte o robotu menej. Pozor však na príliš mäkkú vodu, tá môže pôsobiť korozívne, treba zvýšiť jej tvrdosť. Ďalšou možnosťou úpravy tvrdej vody pri každom novom napúšťaní víriviek, swim spa či bazénov vodou je použitie vhodných pre-filtrov, ktoré do veľkej miery vodu upravia a zbavia prípadných nečistôt už pri napúšťaní.

Pozor však na príliš mäkkú vodu, tá môže pôsobiť korozívne. V tomto prípade je treba vhodnými prípravkami zvýšiť jej tvrdosť. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností k tejto téme mi píšte vaše otázky a skúsenosti na: info@virivkysaunybazeny.sk

 

KEĎ CHCETE PORADIŤ ALEBO POMÔCŤ KLIKNITE TU